Om kategorin Visa era bidrag!

Har du använt något av våra API:er eller dataset? Vi vill gärna att du visar vad du gjort här. Lägg in en länk och beskrivning! Ditt bidrag kan inspirera och ge kunskap till fler - och i slutändan leda till mer innovation och en bättre arbetsmarknad.

Ekosystemet består av både producenter och konsumenter av både data, apier, produkter och tjänster. Ju fler aktörer som deltar och samverkar, delar data med varandra och formar den bakomliggande infrastrukturen tillsammans, desto bättre och fler träffsäkra matchningstjänster kan vi skapa.