Övningsuppgifter till studenter

Bygga applikationer på Arbetsförmedlingens öppna data för studenter

Dokumentation om Arbetsförmedlingens öppna data finns på https://jobtechdev.se. All öppna data från arbetsförmedlingen och andra offentliga organisationen går även att hitta direkt på dataportal.se. I detta dokument ges två förslag på användningsfall som vi tror är lämpliga för studenter som vill utveckla en applikation på riktig data. All data som är öppna data får vem som helst använda utan att fråga myndigheten om lov, så ingen är begränsad till de exempel vi ger.

Av

Av Mattias Persson, Carl Lernberg och Jonas Södergren. Den 2023-08-15.

Användningsfall 1: Matcha fram relaterade yrken utifrån utbildningstitel och utbildningsbeskrivning

Läs först igenom kom-igång hjälpen

Prova att utforska datan med vår interaktiva tjänst

Görs genom att öppna Swagger-sidan för API:et (för att enkelt testa olika endpoints i API:et och läsa dokumentation för respektive endpoint): https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/

Uppgift

Använd endpoint https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/v1/occupations/match-by-text för att matcha fram relaterade yrken för en utbildning (med bland annat utbildningstitel och utbildningsbeskrivning som input)

Tips: Det går att söka fram utbildningar på denna sida https://demo-jobed-connect.jobtechdev.se/ på fliken “Sök utbildningar och visa relaterade yrken” och hitta utbildningstitel och utbildningsbeskrivning genom att klicka på “Om utbildningen”

Lista de yrken som är relaterade till utbildningen och gör det möjligt att för varje utbildning hämta de vanligaste kompetenserna som arbetsgivare efterfrågar för yrket
Tips: För att hämta de vanligaste kompetenserna som efterfrågas för ett yrke behöver denna endpoint användas: https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/v1/enriched_occupations

Användningsfall 2: Använd Historical job ads API:et för att söka fram de platsannonser som en viss arbetsgivare publicerat under ett visst tidsintervall

Läs igenom dokumentationen

Till dokumentation

Prova att utforska datan med vår interaktiva tjänst

Öppna Swagger-sidan för API:et (för att enkelt testa olika endpoints i API:et och läsa dokumentation för respektive endpoint): https://historical.api.jobtechdev.se/

Uppgift

Använd endpoint https://historical.api.jobtechdev.se/search för att söka fram de annonser som varit publicerade av en viss arbetsgivare under ett visst tidsintervall.

Tips: Du behöver använda request-parametrar för publiceringsdatum (före resp. efter) för att söka med tidsintervall. Du behöver också filtrera på rätt arbetsgivare.

Bygg vidare på föregående uppgift och paginera igenom svaret, om det visar sig att antalet annonsträffar är fler än maxgränsen per sida (som är 100 annonser).

Tips: Du behöver använda request-parametrarna offset och limit för att loopa igenom alla annonser i sökningen.

Vidare läsning (t.ex. om avancerade sökningar): docs/ALPHA Release of search for historical ads - getting started.md · main · Arbetsförmedlingen / Job Ads / jobsearch-apis · GitLab

Designsystem

Arbetsförmedlingens designsystem är öppen källkod och går att använda för att snabbt komma igång med utvecklingen av e-tjänster/applikationer till slutanvändare. Perfekt om man vill spara mycket tid och få ett mer enhetligt användarinteraktion. Finns support för ex react, angular och plain vanilla javascript.

Designsystemet består av två delar. Den viktigaste delen är alla vi, människorna, som delar en gemensam filosofi om att vi vill samarbeta och tillsammans ta fram bästa tänkbara tjänster och produkter för våra användare. Den andra delen är hur vi ska göra detta. Själva verktygslådan. Designsystemet som byggsten samlar återanvändbara verktyg, processer och riktlinjer på ett ställe. När vi både har en gemensam samarbetsmodell och konkret verktygslåda kan vi alla bidra till att hela tiden förbättra både designsystemet och våra produkter.

Läs mer

Länk till Arbetsförmedlingens designsystem

Observera!

Studenters slutprodukt ska ej innehålla Arbetsförmedlingens logga eller färger. Jag låter det vara en uppgift att småanpassa till skolans grafiska profil.