Påverkas applikationen för Yrkesprognoser eller Prognosapplikationen?

Jag behöver säkerställa att arbetet inför övergången gällande taxonomy uppdateringen inte kommer att behövas i Applikationen för Yrkesprognoser eller Prognosapplikationen eftersom de kommer att ersättas i samband med den nyutveckling som sker inom prognosarbetet. Vi kommer alltså inte att använda dessa någon mer prognosomgång och alltså inte hämta upp yrken från tax via dessa. (KErstin Eriksson via Maria Dalhage)