PDM- Manuellt arbete kopplat till utrullning av nya taxonomin?

PDM undrar hur utrullningsplanen för taxonomin ser ut. Anledningen är att förra gången det skedde försvann en mängd SSYK från AIS vilket medarbetarna var tvungna att åtgärda samt att en massa annonser var tvungna att ändras.

Tanken med att byta system var just att slippa den manuella hanteringen vid uppdatering.
Vi försöker att sköta versionsuppdateringen maskinellt. Inskrivning och AIS behöver se hur de kan hantera de nya värdena i systemet utan att det krävs uppdateringar från handläggarna.

AIS och Inskrivning; vänligen komplettera denna tråd. @jaram

Jag håller med helt och hållet som “normal fall” ja, det skall ske maskinellt. Jag tänker på hängslen och livrem, i undantag fall om det har sket av någon anledning fel i någon system så skall inskrivningsflödet inte stoppas pga. taxonomi utan det skall loggas med fel och handläggare informeras för att hålla systemet transparent.
Det kommer att ligga i “bör inte hända” situation, men vi har ändå kunskap att det har hänt.