Pitchpresentationer: Digital yrkesvägledning - Changemaker Educations

Inom ramen för JobEdTech-projektet Digital yrkesvägledning bad vi på Arbetsförmedlingen/Jobtech 20 UX-studenter med inriktning på gamification från Changemaker Educations, att skapa prototyper för en plattform som på ett strukturerat, roligt och enkelt sätt vägleder, inspirerar och ger arbetssökande jobbförslag baserade på deras CV, intressen, livserfarenheter och kompetenser.

BRIEF ------------------------------------

​​Uppdrag:

Som en arbetssökande mitt i yrkeslivet ,vill jag kunna använda mina kunskaper och lära mig ytterligare kunskap, för att kunna bli mer attraktivt på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL) är fördelat över flera olika myndigheter. Under 2022 har ett semantikprojekt pågått för att utreda förutsättningarna till en gemensam nomenklatur som kan stärka förutsättningarna för digitala tjänster på arbets- och kompetensutvecklingsmarknaden. Det har också arbetats med få en övergripande sammanställning över samtliga utbildningar via Skolverket, Myndigheten för högskola och MYH.

Samhället pratar om behovet av omställning i mitten av yrkeslivet. Om vi utgår från individen Agne som befinner sig mitt i livet. Agne har ett yrke som det är svårt att få arbete inom, kanske har arbetsskador som gör att hen inte kan fortsätta inom yrket eller bara vill prova något nytt. Agne har massor med kompetens och utbildning inom yrket. Delar av denna kan vara till stor nytta inom andra yrken. Agne är osäker på hur hens kompetens kan komma till nytta i andra yrken.

Utbildningsbeskrivningar kan ofta upplevas abstrakta; Vilka yrken kan man få? Vad innebär det att arbeta inom yrket? Hur ser arbetsmarknaden ut, både nu och i framtiden? Vilka utbildningar tar vara på Agnes kompetens och bygger vidare på den?

Genom att knyta utbildningar till platsannonser och arbetsmarknadstrender kan dessa frågor bli enklare att besvara.

Avgränsningar/ utmaningar

 • För individer mitt i yrkeslivet - Det förväntas att användaren har yrkeslivserfarenhet. Det finns redan många tjänster för de som är nya på arbetsmarknaden.

 • Projektet jobbar i snittet mellan individens kompetens, arbetsmarknadens behov och utbildningssektorns erbjudande.

 • Externa utvecklingspartners - Ett delsyfte är att arbeta med externa utvecklingspartners för att utvärdera om JobTechs infrastruktur och dokumentation är användbara för externa utvecklingsorganisationer. (Många liknande intiativ handlar om att AF bygger ytterligare egna tjänster.)

 • Inspirera andra aktörer(exvis omställningsorganisationer) i hur JobTechs mfl datainfrastruktur kan användas för att bygga tjänster.

Önskat mål med projektet

En plattform som är tillgänglig för arbetssökande mitt i yrkeslivet, där man på ett strukturerat, roligt (använd gärna er gamification kunskap) och enkelt sätt vägledas, inspireras och får jobbförslag baserad på sitt CV och även förslag på närliggande jobb baserad på intresse, personlighet och andra sorts livserfarenheter och kompetenser.Inom projektet skall etiska aspekter kring rekommendationer beaktas för att bryta dominansen inom olika yrken, exempelvis kön eller bakgrund.

Presentera gärna resultatet på en 10 minuter video som visar prototypen och varför ni har kommit fram till den här resultatet + en skriftligt redovisning som visar processen.

Persona

Övergripande Scenario

 • Agnes jobb har ingen framtid på arbetsmarknaden. Han är i behov av omställning.

 • Han skapar cv för att kunna använda kompetens och jobb färdigheter som han redan har och få hjälp att hitta närliggande jobb.

 • Tillbaka få han olika jobbförslag och olika vägar till de. Som hjälper att välja rätt.

Kontext och detaljerad Scenario

 • Agne Har jobbat som grafisk designer i 10 år.

 • Agne går in på Platsbanken (eller liknande tjänst) och tittar vad det finns för arbeten. det finns 136 814 jobb. ser knappen få jobb förslag baserad på din CV.

 • Skapar sin CV med hjälp av färdiga taggar och förslag som stöd att förbätra sitt CV kompletera sin profil. (inspirera gärna av gamification) han även fyller i sina personliga förmågor och intresse. Då få han 12 förslag på jobb som han kan söka nu,+ 67 närliggande jobb. trycker på närliggande jobb.

 • Agne hitta några intressanta arbeten men tänker, jag har aldrig tänkt på de. varför har jag fått de som förslag. Väljer en av de och trycker på “Om resultat”.

 • han har fått resultatet baserad på hans intresse förutom hans jobb färdigheter.( Han spelar schack (problem lösare) + han deltar frivilligt i olika Humanitära nätverk (känner empati)+ grafisk design kompetens= UX-designer

 • Han ser även yrkesprognos och marknadslön för att kunna välja rätt.

 • Erbjud Agne möjlighet att förbättra sitt CV för att få bättre rekommendationer.

 • ”Jag är inte behörig till yrken”. Då ser Agne en knapp jämt platsannonsen med texten ”Ta reda på hur du kan bli behörig till detta yrke. Agne klickar på knappen.

 • Hen kommer till sidan kompetensmatchning.se.(eller liknande) Sidan visar platsannonsen och Agne Klickar på ”Anpassa utbildningar för mig”.

 • Tillbaka får Agne en personligt anpassad lista av utbildningar baserad på hans CV för att bli UXare. Han ser olika alternativ från universitet och yrkesutbildningar

 • Då ser att det inte är så mycket som saknas, det borde gå att fixa. Han rekommenderar tjänsten till andra.

I tråden finns de sex presentationerna vi fick ta del av. Stort tack till alla för stort engagemang och fantastiska idéer.

Presentation GRUPP 1
https://drive.google.com/drive/folders/1UAhUuPO_9v9zUkvtY32SaCQRRAYqojV4?usp=sharing

2 gillningar

Presentation GRUPP 2
https://drive.google.com/drive/folders/1DmrKh5yjXlcXdAQrtAg059aCdyojDT3q?usp=sharing

2 gillningar

Presentation GRUPP 3
https://drive.google.com/drive/folders/1Kt5kEgm5m_5MWmbAFuqHyWf5NUOj8sa4?usp=sharing

2 gillningar

Presentation GRUPP 4
https://drive.google.com/drive/folders/16ze8Jvs2sB63xaQFgd-zv63DT2qZE479?usp=sharing

2 gillningar

Presentation GRUPP 5
https://drive.google.com/drive/folders/1swSUO6v-1pQ9Y8Zh0lwzHFaN2WlSVLEw?usp=sharing

2 gillningar

Presentation GRUPP 6
https://drive.google.com/drive/folders/1f0mrEfJ3MIfAhQPtTkZgOWD3PVazTILD?usp=sharing

2 gillningar