Poddar och grad av decentralisering

Tim Berners Lee företag Inrupt går ut hårt i striden om att ge företagen ett annat sätta att hantera data så det ser ut som data subjekt har en högre grad egenmakt över sin information: https://www.computing.co.uk/news/4022941/berners-lee-inrupt-releases-commercial-offering-privacy-preserving-enterprise-solid-server

Deras koncept kring Pods är snarlikt det man vill göra i den decentraliserade världen med undantaget att man fortfarande befinner sig i web 2.0. Som ni ser medför detta kopplingar till CDN leverantörer.

För att göra det mätbart och för att kunna utvärdera olika lösningar har jag spanat på hur man pinnar statiskt och dynamiskt content på servrar och hur CDN fungerar i relation till nya lösningar såsom IPFS. Berättar gärna mer för den som verkligen bryr som om paradigmet med web3 i relation till MyData principerna. Hur långt vi kan gå med nuvarande ekosystem beror nu i högre grad på vilka relationer vissa företag och organisationer har snarare än tekniska utmaningar. Interoperabilitet och portabilitet blir därför ännu viktigare.

För den intresserade ska man även noga följa utvecklingen på det legala området i förhållande till sk. “Data Unions”. Som just nu försöker positionera sig tillsammans med GSMA, med andra ord telekomföretagen.

2 gillningar