Prognoser och lönestatistik

Hej! För de olika yrkena så visar ni i demo-miljön lönestatistik och i vissa fall även prognoser.

  1. Går det att hämta dessa via API:t? I så fall, vilka värden är det?
  2. Varifrån kommer lönestatistiken?
  3. Varifrån kommer prognoserna?

Tack!

Hej!
Lönestatistiken kommer från SCB:
https://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/START/AM/AM0110/AM0110A/LonYrkeRegion4A
På den här sidan finns mer information om SCB:s statistikdatabas:

Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och är tillgängliga hos Jobtech via:
https://data.jobtechdev.se/yrkesprognoser/current/Yrkesprognos.json