SCB Kommuner i siffror meets JobTech

SCB har nu Kommuner i siffror för kommuner som vi länkade i fredags från Wikipedia

Se exempel

Idag har dom rubriken “Så många har jobb”

Fråga i en datadriven arbetsmarknad vad är vision att JobTech kan leverera till denna rubrik? Vad finns idag?

  1. ladda upp ditt CV så får du jobb i kommunen som matchar dig
  2. dom yrken som har störst efterfrågan i kommunen det senaste året
    2-1. uppskattad efterfrågan inom denna kommun med din skill profile de nästa åren…
  3. ladda upp ditt CV så beskriver vi vad du behöver kompletterar för att kunna få ett jobb i denna kommun

Just öppna data på kommunnivå är så viktigt för arbetsmarknaden, utbildning samt integrationspolitiken. Vi jobbar tillsammans med SCB med att hantera yrkesklassificeringar samt orter (kommuner) på alla annonser. Ett problem vi ser idag är att alla annonser inte har denna information.

Vidare beskriver du en vision:

Exempeltjänsten Jobbometern är en tjänst som kopplar samman olika datakällor;
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket and SCB.

Arbetsförmedlingen använder tjänsten internt för att söka bland alla svenska arbetsgivare och prediktera om en arbetsgivare är benägen att anställa, när och vilka yrken den är intresserad av att anställa.

Vi vill släppa denna tjänst som ett öppet API så att:

  • Arbetssökande kan hitta lämpliga arbetsgivare att kontakta.
  • Organisationer som gör matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare kan använda den för att hitta relevanta arbetsgivare att kontakta.

Men tyvärr är Bolagsverkets data inte öppna data. Den nya öppna data lagstiftningen kommer att göra denna data kostnadsfri och öppen. Det kommer ha en positiv inverkan på datadriven innovation.

Vidare ser vi behovet av färska data, dynamiska data. Att släpa efter ett och ett halvt år med finansiell information från Årsredovisningen blir inte tillräckligt bra.

1 gillning

Spännande min bakgrund är internationella banktransaktioner och då visste vi att det var beloppet som fanns i ett visst fält som kommer från BankOfAmerica och inget annat etc,…

Fråga @MariaD hur definierar ni upp era datamängder och vad som är samma som i olika domäner?!?!

Wikidata testar nu EntritySchema: Min tror är att skall flera domäner snacka ihop sig behövs bra definierad data och enkelt att validera datat… i Wikidata som är en öppen vildvuxen datamängd med > 4000 externa kopplingar så testar vi nu att definiera schema och validerar vårt data mot detta schema

jag sitter just nu och testar ett nytt koncept med EntityShema för svenska kommuner dvs ett sätt att definiera vilket data vi i Wikidata har/skall ha för en svensk kommun se test

Exempel utkast Kommuninfo

Kommer med ett delsvar. Just för dataseten Jobbometern handlar det om företagsdata. De informationsmodeller som används finns här: http://samverkan.bolagsverket.se/gu/HTMLDocument/98191ac3-ee52-498b-827d-df02b8774a49.html

AF använder idag HR open standard för annonser. Vi tittar också på jobposting från Schema.org. Vi konstaterar att det kan variera bland olika aktörer på marknaden. Det som är nytt idag, i projektform, är att vi taggar privata job boards annonser med statistisk data såsom SSYK (standard för svensk yrkesklassificering) för att få mer och bättre statistik. Detta gör vi i ett projekt tillsammans med SCB.
https://gitlab.com/joblinks/wiki/-/wikis/home

1 gillning