Se antal gånger arbetsgivare finns med i en sökning

Vi arbetar med en uppgift där vi skulle vilja addera en funktion för att visa statistik för en sökning. En tanke är att man skulle kunna lägga till en egenskap i svaret från servern när en fri-sökning görs (q) där du får en lista med vilka arbetsgivare som finns med i sökningen och antal annonser de har.

Syfte: Vi vill att man ska kunna hämta statistik över hur många annonser företag haft ute under en tidsperiod (som användaren kan välja) och jämföra mellan företag. Detta för att se tillväxt i bransch och mellan företag som är aktörer inom samma område.

Finns det då en egenskap i svaret från API:et som är en lista med objekt, där varje objekt innehåller företagsnamnet och antal annonser skulle det vara enkelt att implementera detta i vår applikation.

Hej Joel,
API:et Historiska annonser Historiska annonser | Jobtech är främst till för att söka fram enstaka historiska annonser och är därför inte lämpligt att använda för statistik.
Vi rekommenderar därför dig/er att använda våra dataset med historiska annonser istället: https://data.jobtechdev.se/annonser/historiska/index.html

För att skapa statistik för företag så kan ni ladda ner zip-fil för ett specifikt år, till exempel filerna i https://data.jobtechdev.se/annonser/historiska/monthly/index.html där varje jsonl-fil i zip-filen motsvarar en månad för året.
Varje annons i jsonl-filerna ligger på en separat rad. Om ni använder Python som programmeringsspråk så kan ni exempelvis läsa in annonserna strömmande med https://pypi.org/project/jsonlines/

För att få tag på arbetsgivarnamn och organisationsnummer, se attributen “employer.name” och “employer.organization_number”. För att veta publiceringsperiod, se attributen “publication_date” och “last_publication_date”.

Hör gärna av er igen om något var oklart!

Vänligen

/Mattias