Sök-Api för historiska jobbannonser

Historiska annonser har funnits tillgängliga som filer hos Arbestförmedlingen men en del användare ser problem med att arbeta med så stora datamängder lokalt på sina egna maskiner.
Vi ser över möjligheten att skapa ett API liknande JobSearch, sök-API’et för just nu publicerade annonser, för att underlätta denna användning.
Hur skulle du vilja använda historiska annonser?

Ett enklare publikt gränssnitt än ett API. Typ en platsbanken fast för historiska jobbannonser, med alla tänkbara möjliga sätt att filtrera resultatet på. Förutom annonsresultat ska man också kunna få statistik. Resultatet ska självklart också kunna exporteras. Det skulle vara en guldgruva :slight_smile: