Språklig koppling individ-text/annonser till taxonomin?

Hej,
Med risk att jag missat någon tjänst ni redan erbjuder …
Bara ett par generella tankar kring innehållet i taxonomin.

  • vid försök att göra kopplingar mellan individgenererad/annons fritext och taxonomi-begrepp skulle man ha nytta av ett kopplingslager, kanske med hjälp av språkmodeller.
  • arbetsförmedlingen borde ju vara den aktör som håller den mest aktuella, snabbt uppdaterade informationen kring arbetsmarknaden - det kanske blir allt viktigare med den data/modeller som inte tvingas in i de “väldigt långsamma” modellerna - ssyk, esco etc.