SSYK4 från SCB:s SSYK2012 matchar inte med Taxonomy

Hej,

Tack det fantastiska jobb ni gör med Taxonomy och de andra öppna data initiativen. Ni skapar ett otroligt värde och en fin grund att bygga saker på.

Jag har en fråga angående lite SSYK koder där jag inte lyckas matcha det som finns i taxonomy med SSYK 2012 från SCB.

Ett exempel taget ur Taxonomy:
IT-Chefer
Concept-ID: eWiB_mGP_MjE
SSYK-kod: 1310

När jag tittar på SSYK 2012 strukturen på SCB finns bara följande:
1311 IT-chefer, nivå 1
1312 IT-chefer, nivå 2

Jag hittar ingen SSYK4 kod motsvarande 1310.

Det ger mig problem när jag försöker matcha alla SSYK4 nivåer från Taxonomy med Lönestatistik från SCB. Är det något uppenbart jag missat eller glömmer?

Mvh Lennart

Hej Lennart!

Det stämmer att Arbetsförmedlingens variant av SSYK skiljer sig på några punkter från SCB:s.
När SSYK2012 togs fram bedömde man att bland annat chefskoderna kunde slås ihop i matchningssyfte. Det innebär att Arbetsförmedlingens SSYK-4-grupper är något färre än SCB:s. Det finns även skillnader gällande undersköterskor och koderna 4430 och 7619 som Arbetsförmedlingens SSYK inte använder.

Jag lade upp en fil över hur koderna översätts här:

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Mvh
David Norman

Hej igen,

Efter att ha undersökt lite mer ser jag samma sak på fler SSYK4 inom " Yrken inom chefer och verksamhetsledare". Tillexempel

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet = 1340 på Taxonomy, men 1341 eller 1342 i SSYK 2012 på SCB. Är det så att ni slagit ihop de olika chefsgrupperna på något vis och finns det i så fall något mönster jag kan följa?

Du han före mig! Tack för svaret, toppen :slight_smile:

Mvh Lennart