Suggesters/autocomplete

Går det att få till autocomplete att söka på innehållet istället för dagens implementation genom att titta på starten av text, och om det är ett måste att få sökning i början så går det alltid att ange en optional flagga som säger vad är det för typ av sökning, se nedan

Dagens lösning:
suggesters/autocomplete?query-string=
Förslag:
suggesters/autocomplete?query-string=…&search-type=start
eller
suggesters/autocomplete?query-string=…&search-type=contains

om inget anges så söker den på default search-type=contains:
suggesters/autocomplete?query-string=…

Hej Ahmad! Det är en bra fråga. Vi har en diskussion internt om detta, och det kommer en lösning. Vi har dock inte planerat när. Har ni någon synpunkt på när det bör prioriteras?

Det är faktiskt högprioriterat , det blir jobbigt för arbetssökande att hitta yrken om du vill få nytta av autocomplete

Hej @jaram !

Detta är nu implementerat i API:et och kan testas här:

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/swagger-ui/index.html#/Suggesters/get_v1_taxonomy_suggesters_autocomplete