Svensk offentlig sektor sämst i Norden på att dela öppna data

I en färsk rapport om dataekosystem och datadelning, från Capgemini, kan vi läsa att Sverige ligger nära jumboplats bland tolv rankade länder när det gäller delning av öppna data i offentlig sektor. Bara en sjättedel (16 procent) av svensk offentlig sektor har börjat samverka genom delning av öppna data. Bäst i klassen är Australien, följt av Storbritannien och USA.

Datakonsultjättens tankesmedja Capgemini Research Institute har undersökt hur långt länderna har kommit på vägen mot en datadriven förvaltning genom en enkät till 1000 högre tjänstemän inom offentlig sektor i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

Rapporten slår fast att dataekosystem är på väg att åstadkomma ett paradigmskifte i hur den offentliga sektorn fungerar och att deras inverkan redan märks globalt.

”Ekosystemen hjälper offentliga organisationer på många sätt, till exempel genom att förbättra medborgarupplevelser och förvaltningseffektivitet, men även att driva hållbarhetsomställning.”

Detta till trots har bara en av tio offentliga organisationer i rapporten skalat upp sina initiativ på området. För att uppnå dataekosystemens verkliga potential, bör enligt rapporten fokus ligga på att ta itu med hinder relaterade till förtroende, kultur och teknik som för närvarande hämmar utvecklingen.

”Integrerad säkerhet och inbyggda skyddsmekanismer för individens integritet kommer att vara avgörande för dataekosystemens framgång, vilket kräver både en stabil styrningsstruktur och användning av integritetsbevarande teknik. Offentliga organisationer måste också odla de kulturella egenskaper som krävs för att driva dataekosystem, mer specifikt ett förhållningssätt som främjar samverkan i beslutsfattande mellan organisationer och utrustar beslutsfattare med de färdigheter och verktyg som behövs för att aktivera data. Allt detta kommer att behöva en teknisk grund som är byggd för skalbarhet och som erbjuder interoperabilitet och samordnad datastyrning.”

Läs hela rapporten här.

:uk: The Capgemini Research Institute has published recently a report “Connecting the dots. Data sharing in the public sector”.

Governments today are expected to address a wide range of complex, interconnected challenges. Data sharing and working collaboratively between and beyond public sector organizations are strategically vital.

Building mature data ecosystems is a long-term journey.

The research has highlighted four priorities:

  1. Identify the use cases, data sources, and participants necessary for an ecosystem
  2. Develop infrastructure for interoperability and data collaboration
  3. Establish trust across the full spectrum of data sharing practices, from governance and organizational setups to technology
  4. Develop skills and capabilities for a data-driven culture

The entire report in English is accessible here.