Sverige hamnar på tredje plats i EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI 2021)

Sverige hamnar på tredje plats när EU-kommissionen mäter de 27 medlemsländernas digitalisering enligt indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (#DESI2021). Grannländerna Danmark och Finland leder i rankningen. I år har Sverige tappat en plats.

:rocket: Ett område där Sverige har förbättrats avsevärt är #tillgängliggörandet av #öppna #data, vilket har identifierats som en central #drivkraft för #innovativa #offentliga #tjänster.

:bulb: Några intressanta punkter ur den svenska rapporten:

:pushpin: Sveriges humankapital är en av landets största #konkurrensfördelar (andra plats i EU). 72 % av befolkningen har minst grundläggande #digitalkompetens, och 46 % har mer än grundläggande digital kompetens. Det krävs dock fler åtgärder för att öka antalet digitala experter.

:pushpin: Svenska företag har framgångsrikt integrerat #digital #teknik, och landet ligger på tredje plats i EU. Tillväxttakten i Sverige håller dock på att bromsa in, samtidigt som andra länder fortsätter att göra framsteg.

:white_check_mark: Sveriges #digitaliseringsstrategi, som antogs 2017, vägleder landet i arbetet för att nå målen. Sveriges målsättning är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och samtidigt skapa en digitalt avancerad #offentligsektor som är rättssäker, tillgänglig och bidrar till att utforma ändamålsenlig svensk politik och #EU-politik.

:pushpin: #Öppnadata är det område där Sverige har uppnått kraftiga förbättringar och för första gången ligger över EU:s #genomsnitt. Sverige ligger på femte plats i EU i rangordningen av digitala offentliga tjänster. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar, eftersom Sverige ligger på plats 16 bland EU:s 27 medlemsstater.

:exclamation: För att Sverige fortsatt ska vara ledande inom #digitala #offentliga #tjänster är det viktigt att säkerställa att landet stärker och maximerar synergieffekter mellan kompetens, den offentliga förvaltningens användning av avancerad teknik och användningen av öppna data.

:point_right:t2: Läs gärna mer här

:point_right:t2:DIGG har även kommenterat den rapporten. Läs mer här:

:question::memo: Vad tycker du om rapporten? I vilka områden kan vi göra insatser som kan bidra till en bättre positionering nästa år? Kommentera gärna med ett/fler konkreta exempel (exemplar) i fältet nedan.

Spännande och tack för delning @adankova! Tycker det är intressant med europeisk e-legitimation som de nämner ska fungera för alla medborgare i alla medlemsländerländer. Jag tycker att svenska skattebetalare förtjänar en e-legitimation som är fri och öppen källkod. Större chans att en sådan kan bidra till att maximera synergieffekter och förenkla identifiering samt dessutom kan vara kompatibel med en lösning inom EU och höja oss i relevanta rankningar. Relaterat projekt: Fri och öppen lösning för e-legitimation – :DFRI

Hej @mattias

Tack för din kommentar.

Det återstår att se hur ett sådant intressant projekt tas vidare. En sak är dock ganska uppenbar - cross-border mobility (cross-border services) börjar bli ett måste, snarare en nödvändighet för att digitaliseringen ska drivas framåt. Om Sverige lyckats att ta sig fram i frågan så har du rätt i att detta hjälper Sverige avancera i rankningar. Allt gott, Adelina

1 gillning

@adankova Bra poäng med cross-border mobility. Arbetar du med att detta ska bli verklighet eller vilken är din roll?

Hej @mattias,

Jag följer ämnet i en del rapporter och får en helikoptersbild över hur olika policys, på EU och national nivå, ser ut, samt hur digitalisering kan bidra till innovation och kunskapssamhälle. Jag är en del av kommunikations teamet på JobTech Development.

@adankova OK. Förstår, fint att du läser och kommunicerar det med lättsmälta sammanfattningar som ovan. Kul, väl e-mött!