Sveriges EU-ordförandeskap: Viktiga datastrategier i fokus

:eu: Under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd är digitaliseringsfrågor inte prioriterade. Några viktiga strategiområden kommer dock Sverige att arbeta med, bland annat den europeiska datastrategin, Interoperabilitetsakten och eDataskyddsförordningen.

JobTech Development leder flera utvecklingsprojekt som är i linje med EU:s fokusområden.

Särskilt fokus under 2023 ligger på:

  • Lanseringen av ett öppet API som hjälper individen på väg mot karriärskifte eller kompetensutveckling genom att synliggöra kompetenser och hitta rätt utbildning till rätt jobb.
  • Att undersöka om utvecklingsprojektet kring individens ökade kontroll över sin egen data kan kopplas till EU och hitta samarbete över gränserna.

Syftet är att möjliggöra digital transformation genom uppbyggnaden av en hållbar och gemensam infrastruktur, som kan bidra till en inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad.

Läs mer här.


:uk: Even though digital policies rank low on the Swedish EU Presidency program, a few, but essential strategies related to data governance and data sharing, interoperability, among others, will be advanced further.

The article is available in English here.


Kommentera gärna i kommentarsfältet vilken digitaliseringsstrategi borde tagit mer plats under plats under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd?

  • Europeiska datastrategin
  • Interoperabilitetsakten
  • Cyberresiliensakten
  • Digitalisering är inte viktigt

SV.Ordförandeskap