Taxonomi - begrepp

Hej!

Har ni i ert arbete med taxonomier definiterat begrep som kompetens, färdighet, förmåga, skills? Tack på förhand!

Pernilla

Hej Pernilla!

Det är en intressant fråga. Det korta svaret är att vi inte har formulerat några definitioner för den sortens begrepp.

Ser man till de kompetensbegrepp som idag finns i taxonomin är det inte heller helt enkelt att härleda en entydig definition eller hitta en enhetlighet i vilken typ av begrepp som får den klassificeringen. Istället ser man att det finns en mängd olika sorters begrepp under det vi valt att kalla ”kompetensbegrepp”, såsom kvalifikationer, certifikat, verktyg (digitala som analoga), mjukvaror och programmeringsspråk. Modellen är egentligen enkel och framvuxen ur flerårigt praktiskt arbete med att försöka synliggöra många sorters begrepp som syftar till att visa vad man för med sig in en jobbsituation eller vad som krävs eller erbjuds i ett jobb, utan att egentligen gå mer i detalj om vad som är vad inom den begreppsmängden.

Känslan är att vi så småningom kommer behöva göra någon form av definitionsarbete, även om det kan komma att röra sig om lokala definitioner. En uppenbar fördel är att det skulle ge mer transparens till klassificeringen.