Taxonomy Graphql-exempel

Exempel kan även hittas här: https://taxonomy.api.jobtechdev.se/doc/graphql-examples.html

Ett antal exempel på frågor att ställa vårt GraphQL-gränssnitt (https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql):

Hitta alla yrkesbenämningar under yrkesgruppen 3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl:

query MyQuery {
 concepts(id: "zKvJ_GnC_Szx") {
  id
  preferred_label
  type
  ssyk_code_2012
  narrower (type: "occupation-name") {
   id
   preferred_label
   type
  }
 }
}

Hitta alla svenska län:

 concepts(id: "i46j_HmG_v64") {
  id
  preferred_label
  type
  iso_3166_1_alpha_3_2013
  iso_3166_1_alpha_2_2013
  narrower (type: "region") {
   id
   preferred_label
   type
   national_nuts_level_3_code_2019
   nuts_level_3_code_2013
  }
 }
}

Hitta alla yrkesområden:

query MyQuery {
 concepts(type: "occupation-field") {
  id
  preferred_label
  type
 }
}

Hitta Kungsbacka med hjälp av fritextsökning:

query MyQuery {
 concepts(preferred_label_contains: "kungsbacka") {
  id
  preferred_label
  type
 }
}

Hitta alla kommuner under Västra Götalands län:

query MyQuery {
 concepts(id: "zdoY_6u5_Krt") {
  id
  preferred_label
  type
  national_nuts_level_3_code_2019
  nuts_level_3_code_2013
  narrower (type: "municipality") {
   id
   preferred_label
   type
   lau_2_code_2015
  }
 }
}
1 gillning