Taxonomy version 10 publicerad

Nytt i version 10:

Varje ny version av Taxonomy innebär att yrken, kompetenser och andra typer av koncept tillkommer, får nya relationer eller blir deprecated (rekommendation om att konceptet inte längre ska användas).

I version 10 har bland annat kort och kompetensbevis för fjärrpiloter/drönaroperatörer lagts in, utifrån Transportstyrelsens uppgifter.

Fullständig förteckning över förändringar i denna version kan hittas här: JobTech Atlas

Prognosyrken finns nu i Taxonomy

Ett prognosyrke beskriver en eller fler ihopslagna yrkesgruppers konkurrensläge på arbetsmarknaden. Ett prognosyrke riktas aldrig mot en lägre nivå i SSYK-strukturen än SSYK 4 men kan däremot bestå av en eller fler SSYK grupper på 4 eller 3 siffernivå.

Genom vårat grahpql-gränssnitt (https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql) kan prognosyrkena, med relationer till yrkesgrupper, nås genom följande exempelfråga:

query MyQuery {
 concepts(type: "forecast-occupation") {
  id
  preferred_label
  type
  definition
  related (type: "ssyk-level-4") {
   id
   preferred_label
   type
   ssyk_code_2012
  }
 }
}

Prognosyrkena används bland annat här: Hitta yrkesprognoser - Arbetsförmedlingen

Alternative labels för kompetensbegrepp

Ett antal kompetensbegrepp har berikats med alternative-labels. Framförallt handlar det om kompetensbegrepp som refererar till någon sorts mjukvara eller programmeringsspråk. Exempelvis:


{
 "data": {
  "concepts": [
   {
    "id": "jBKc_5Yx_Y6T",
    "preferred_label": "C#, programmeringsspråk",
    "type": "skill",
    "alternative_labels": [
     "C #",
     "C#",
     "C-sharp",
     "Csharp"
    ]
   }
  ]
 }
}

Förhoppningen är att kompetensbegreppen ska bli enklare att hitta genom exempelvis en söktjänst. I framtida versioner kommer vi att knyta alternative-labels till fler kompetensbegrepp.

Nytt i Version 9

A-Kassor uppdaterade

A-kassorna har uppdaterats för att följa namnsättningen i Sveriges A-kassor (vissa mindre förändringar har skett sedan vi ibruktog dem). Hamnarbetarnas A-kassas fusionering med Sveriges Arbetares A-kassa finns nu också representerad i Taxonomy genom att den förste blivit deprecated och fått replaced-by-relation till den senare.

3 gillningar