Taxonomy version 12 och 13 publicerade

Information om version 13 hittas längst ned i detta inlägg.

Länk till Taxonomy-API:et: https://taxonomy.api.jobtechdev.se/index.html

Taxonomy version 12

Tillägg av externa URI:er för vissa begreppstyper

Vi har börjat lägga till externa URIer för begrepp av typerna language (språk), region (region/län), country (land) och municipality (kommun).

Inledningsvis har vi kollat på väldefinierade begrepp för vilka vi vet att den externa referenten beskriver samma sak. De externa referenserna är

 • wikidata-uri (språk, geografiska begrepp)
 • glottolog-uri (språk)
 • iso-uri (språk, geografiska begrepp)

Exemplet nedan visar hur en query kan byggas för att få fram de URIer som tillhör begreppet “Engelska”.

query MyQuery {
 concepts(id: "NVxJ_hLg_TYS") {
  id
  preferred_label
  type
  uri
  wikidata_uri
  iso_uri
  glottolog_uri
 }
}

Med följande svar:

{
 "data": {
  "concepts": [
   {
    "id": "NVxJ_hLg_TYS",
    "preferred_label": "Engelska",
    "type": "language",
    "uri": "http://data.jobtechdev.se/taxonomy/concept/NVxJ_hLg_TYS",
    "wikidata_uri": "http://www.wikidata.org/entity/Q1860",
    "iso_uri": "https://iso639-3.sil.org/code/eng",
    "glottolog_uri": "https://glottolog.org/resource/languoid/id/stan1293"
   }
  ]
 }
}

Tillägg av sökbegrepp/keyword

Ca 700 nya sökbegrepp har lagts till. Sökbegreppen är kopplade, och kan användas för att referera, till yrkesbenämningar.

Följande exempel:

query MyQuery {
 concepts(id: "wPEL_cpR_WA2") {
  id
  preferred_label
  type
  related (type: "keyword"){
   id
   preferred_label
   type
  }
 }
}

Ger som svar:

{
 "data": {
  "concepts": [
   {
    "id": "wPEL_cpR_WA2",
    "preferred_label": "IT-forensiker",
    "type": "occupation-name",
    "related": [
     {
      "id": "pvUJ_QiN_QDs",
      "preferred_label": "IT-brottsutredare",
      "type": "keyword"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Vill man få fram samtliga kopplingar mellan yrkesbenämningar och sökbegrepp kan följande query användas:

query MyQuery {
 concepts(type: "occupation-name") {
  id
  preferred_label
  type
  related (type: "keyword"){
   id
   preferred_label
   type
  }
 }
}

Övrigt

 • Åtgärdat ett fel där definitionstexter för vissa SSYK-4-grupper försvunnit
 • Uppdaterat yrkesbenämningar inom avfall
 • Uppdaterat yrkesbenämningar inom vattenbruk?
 • Uppdaterat yrkesbenämningar för Slipare mfl
 • Lagt till ESCO-yrken som publicerats i och med ESCO v.1.1

Taxonomy version 13

Ett antal mindre förändringar, bland annat:

 • Uppdaterat prognosyrken (forecast-occupation)
 • Lagt till ny ny SKAT-kod (unemployment-type)