Taxonomy version 19

Onsdagen den 1a mars planerar vi att släppa version 19 av Taxonomy.

Nytt i version 19

Uppdateringarna i version 19 berör i huvudsak kompetensbegrepp och mappningsrelationer mellan dem och ESCO-kompetenser1.

Versionen i korthet

Yrkesbenämningar och kompetensbegrepp inom kultur och media har uppdaterats tillsammans med branschorganisationer.

Ett stort antal mappningsrelationer mellan ESCO-kompetenser och kompetensbegrepp i Taxonomy har skapats. Mappningsarbetet är en följd av Eures-direktivet2 som berör samtliga länder inom EU.

Observera att mappningen inte är fullständig, ett fåtal ESCO-begrepp kvarstår att hantera och en fullständig mappning kommer finnas tillgänglig i en senare version.

De mappningar som gjorts hittills kan hämtas ut med hjälp av följande query via graphql3:

query MyQuery {
 concepts(type: "esco-skill") {
  id
  preferred_label
  type
  esco_uri
  broad_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
  close_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
  narrow_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
  exact_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
 }
}

Ett antal nya kompetensbegrepp har också tillkommit i samband med luckor som upptäckts under mappningen mot ESCOs kompetenser.

Länkar

1 https://esco.ec.europa.eu

2 EUR-Lex - 02016R0589-20190731 - EN - EUR-Lex

3 http://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql

1 gillning