Taxonomy version 20 publicerad

Taxonomy version 20

En ny version av Taxonomy finns nu ute.

Nytt i version 20

Uppdateringarna i version 20 berör i huvudsak kompetensbegrepp och mappningsrelationer mellan dem och ESCO-kompetenser1.

Versionen i korthet

En hel del kompetensbegrepp har lagts till.

Mappningen mellan ESCO-kompetenser och Kompetensbegrepp i Taxonomin är i och med version 20 färdigställd (i förhållande till ESCO:s nuvarande version 1.1.1)

Mappningarna kan hämtas ut med hjälp av följande query via graphql2:

query MyQuery {
 concepts(type: "esco-skill") {
  id
  preferred_label
  type
  esco_uri
  broad_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
  close_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
  narrow_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
  exact_match(type: "skill") {
   id
   preferred_label
   type
  }
 }
}

Versionsloggar

För den som är intresserad av mer detaljerade information avseende nya versioner av Taxonomy finns versionsloggar3 för yrkesbenämningar och kompetensbegrepp. Se mappen version_files i projektet.

Referenser

1 https://esco.ec.europa.eu
2 http://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql#
3 Arbetsförmedlingen / taxonomy-content / Documentation / taxonomy-version-history · GitLab