Taxonomy version 21

En ny version av Taxonomy finns nu ute.

Nytt i version 21

  • kompetenssamling för kompetensbegrepp som har koppling mot gröna ESCO-kompetenser

  • kompetenssamling för kompetensbegrepp som har koppling mot digitala ESCO-kompetenser

  • ca 2300 jobbtitlar1, med relationer till yrkesbenämningar2.

Versionen i korthet

Nya kompetenssamlingar som grupperar kompetensbegrepp som är mappade mot gröna eller digitala ESCO-kompetenser3 har skapats. Mer information om hur dessa är framtagna och implementerade går att hitta i vår dokumentation4.

Versionsloggar

För den som är intresserad av mer detaljerad information avseende nya versioner av Taxonomy finns versionsloggar för yrkesbenämningar och kompetensbegrepp. Se mappen version_files i version-history-projekt5.

Referenser

1 doc_sv/jobbtitlar.md · main · Arbetsförmedlingen / taxonomy-content / Documentation / content · GitLab

2 doc_sv/yrkesbenämningar.md · main · Arbetsförmedlingen / taxonomy-content / Documentation / content · GitLab

3 Green Skills and Knowledge Concepts: Labelling the ESCO classification | Esco

4 doc_sv/kompetenssamlingar.md · main · Arbetsförmedlingen / taxonomy-content / Documentation / content · GitLab

5 Arbetsförmedlingen / taxonomy-content / Documentation / taxonomy-version-history · GitLab