Taxonomy version 8 publicerad

Nytt i version 8:

Varje ny version av Taxonomy innebär att yrken, kompetenser och andra typer av koncept tillkommer, får nya relationer eller blir deprecated (rekommendation om att konceptet inte längre ska användas).

I version 8 har större genomgångar gjorts inom följande yrkesgrupper:

8171 - Processoperatörer, pappersmassa
8172 - Processoperatörer, papper
8143 - Maskinoperatörer, pappersvaruindustri

Fullständig förteckning över förändringar i denna version kan hittas här: JobTech Atlas

Nya sökbegrepp från ontologidatamängden

Det pågår ett arbete med att föra in begrepp hittade i ontologidatamängden (som är baserad på platsannonser) i Taxonomy. Begreppen representeras som sökbegrepp (’keyword’) och kopplas till yrkesbenämningar (’occupation-name’) i Taxonomy.

Vi fyller kontinuerligt på med fler begrepp från ontologidatamängden.

Sökbegreppen kan användas som hänvisningar till andra typer av koncept i Taxonomy.

Rensning av sökbegrepp

Ett hundratal sökbegrepp har blivit deprecated i och med att de haft samma lydelse som en alternative label för en yrkesbenämning. De har bedömt som dubbletter.

Nytt i tidigare versioner

ESCO-yrken och URI:er har införts

Sedan version 7 finns ESCO-concept (’esco-occupation’) med mappningar mot svenska yrkesbenämningar i Taxonomy. Mappningarna följer SKOS mappningsrelationer.

I samband med det har även URI:er för varje koncept införts. Generellt refererar URI:erna till data i Taxonomy (attribut benämns då enbart ’uri’) men i fall som ESCO där länkning till extern data är möjlig så finns ytterligare ett attribut, i det här fallet ’esco-uri’.

Alternative labels har införts

Alternativa benämningar (’alternative-labels’) är ett attribut som kan tillhöra koncept av alla typer och avser benämningar som kan användas utbytbart med konceptets namn (’preferred-label’). De kan röra sig om stavningsvariationer (t.ex. UX-Designer vs. UX Designer), vedertagna förkortningar (t.ex. CIO, MAS, etc.) eller begrepp som med stor sannolikhet är synonyma med konceptets namn.

Skillnaden mellan alternativa benämningar och sökbegrepp kan sammanfattas enligt tabellen nedan.

är concept-type kan vara smalare eller bredare än associerat concept
alternative-label nej (är ett attribut) nej
keyword ja ja

Tackar jag har inte tagit tag i detta med om det är en bra ide eller ej att koppla till Wikidata… känner fortfarande att vi har en semantisk krock :wink:

Vad är status för er att lyfta plattformen semantiskt och var kan man följa det som beskrevs på sr.se “Ny digital tjänst ska lösa matchningsproblem