Tre nya pilotprojekt

JobTech Development arbetar med tre större pilotprojekt inom området kompetensförsörjning och livslångt lärande. Syftet är att möjliggöra transformationen och bidra till en mer inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad.

Du kan lära dig mer om våra projekt :point_right:t2: här.