Uppsats: Similar jobs, same pay. Or? Exploring what skills, gender structures and organizational forms do to wage differentials

Petrus Garefelt delar sin uppsats efter överenskommelse.

Uppsatsen kombinerar samtida datakällor och historiska insikter för att kartlägga lönestrukturerna på den svenska arbetsmarknaden för att öka vår förståelse för hur färdigheter, kön och organisationsformer påverkar löner.

Similar jobs, same pay. Or Exploring what skills, gender structures and organizational forms do to wage differentials.pdf (2.0 MB)

4 gillningar