Vad är en digital infrastruktur? Vad säger experterna?

:bulb: Digital infrastruktur, eller datainfrastruktur, sammanför och sammankopplar fysiska och virtuella tekniker och system. Den är osynlig, men högst avgörande för att genomföra datadriven digital transformation.

:sweden: :eu: I bästa fall stödjer den innovation och skapar möjligheter för ökat välstånd och ökad tillgång till kunskap. Men det finns många utmaningar på vägen, både i Sverige och i resten av EU.

Läs mer om vad som sker på området och vad digital infrastruktur betyder i praktiken.

:question: Vi har även intervjuat tre experter som ger sin syn på den digitala infrastrukturens betydelse och nytta. Carl Heath på RISE, Adrian Solitander på DIGG och Jonas Södergren på JobTech Development är alla överens om att det är en mycket viktig framtidsfråga.

:point_right:t2:Intervjun finns att läsa här.

:point_right:t2:The article “What is a Digital Infrastructure?” is available in English too.