Välkommen till JobTech Development forum

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft samt bidra till en hållbar och långsiktig sysselsättningsökning.

Vi kallar satsningen Jobtech – ett ekosystem för arbetsmarknaden. Jobtech riktar sig till de aktörer som tar fram digitala tjänster för arbetsmarknadsområdet. Det kan vara startupbolag, enskilda individer eller etablerade aktörer som vill bygga digitala tjänster för arbetsmarknaden.

Här bygger vi dialogen kring ekosystemet. Här kan du hitta information och insikter, få support, starta dialog, bygga innovation och till visa upp hur och vad du bygger för att effektivisera och förbättra svensk arbetsmarknad. Vill du vara en del av ekosystemet?

Välkommen in!