Värdering relationer i graf?

Ett önskemål helt utan tanke på svårighet att åstadkomma.
Någon form av värdering/styrka för relationer i grafen skulle vara intressant för mitt case, där jag specifikt hämtat skills relaterade till ssyk-level-4.

Hej!

Tack för input. Som du säger så har vi inte specificerat vikt/värdering/styrka mellan kompetensbegrepp och yrkesbenämningar. Det är däremot något vi har ambition att göra, när och hur kan vi tyvärr inte säga. Vi tittar på lite olika lösningar, tar gärna emot synpunkter/önskemål om du har något specifikt i åtanke kring hur du skulle vilja använda sådana viktade relationer.

Man skulle kunna jämföra med ESCO-skills och ESCO-occupations (se esco.ec.europa.eu/sv/classification/occupation_main. ESCO-kompetenser är direkt relaterade till ESCO-yrken (till skillnad från i Taxonomy, där kompetensbegrepp är relaterade till yrkesgrupper) och där kompetenserna är specificerade som ‘essential’ respektive ‘optional’ för ett specifikt yrke. I Taxonomy så har vi idag kartlagda relationer mellan ESCO-kompetenser och Kompetensbegrepp, samt ESCO-yrken och Yrkesbenämningar. Att utforska hur dessa hänger ihop skulle kunna vara en möjlig väg. Hör gärna av dig om du vill ha mer detaljerad dragning av hur ESCO hänger ihop med Taxonomy.

Hälsningar
Petter