Vill också gärna ha SSYK med

Vi har fråga mot : main/concepts?type=occupation-name
Denna retunerar alla yrkesbenämningar som vi idag lägger i cachen i apiet och delar i klienten

Vi kommer i framtiden att använda nedanstående
suggesters/autocomplete?query-string=&type=occupation-name
(som jag har diskuterat tidigare i frågan “Suggesters/autocomplete”)

I båda ovanstående fall vill vi gärna ha med SSYK i svaret och vi får absolut inte göra flera frågor på detta eftersom den tynger ner systemet totalt -Tänk om vi har en person som söker på två bokstäver (och det är tillåtet enligt krav) om resultatet innehåller 100 poster, vi skall absolut inte göra ytterligare 100 request för att få SSYK.

Hej!

Bara så att jag förstår frågan,
Vill ni ha concept id:t på ssyk-level-4 som är förälder till den yrkesbenämning man slår upp i svaret?

Ja korrekt, men för säkerhetsskull går det bra om jag provar slå svaret mot gamla när ni har implementerat lösningen?